EcoEnterprises nieuw in ons portfolio

Vanaf begin 2019 is EcoEntreprises Fund (gevestigd in de VS) onderdeel van het fondsenportfolio van Goeie Grutten Impact Fonds. EcoEntreprises Fund sluit indirect aan bij de impactdoelstellingen van Goeie Grutten op het gebied van voeding. Het investeert in 34 sociale ondernemingen in 11 landen in Latijns-Amerika en levert daarmee een positieve impact op ecosystemen, biodiversiteit en de bescherming van landschappen, op de kleinere boeren in die landen en op het voedselaanbod wereldwijd.